Núñez de León, K. (2019). Feminicidio y violencia en Chiapas a pesar de la alerta. UVserva, (8), 104–118. https://doi.org/10.25009/uvs.v0i8.2637