Núñez de León, K. (2019) «Feminicidio y violencia en Chiapas a pesar de la alerta», UVserva, (8), pp. 104–118. doi: 10.25009/uvs.v0i8.2637.